castígate

blog del 1r ESO E de l'IES Ramon Llull

“puenting”= bungee jumping / “footing”= jogging

I love learning new words and Bernat is very good at making new ones! “Xiuxiguera”

the-power-of-words

I like this “xiuxiguera” and I will sponsor it as one of my 1eso E favourite words.

Emili uploaded a fragment of El Quijote in Spanglish some weeks ago, have you read it?

Well, in Spanish there are some words that look like English but, in fact, they are not.

One of them is “puenting”. In English we say bungee jumping.

Watch a video of a bungee jump, off a bridge, 216 meters above a river in South Africa.

Bungee Jumping is considered an extreme sport.

 • Do you think it is a sport?
 • Would you like to try?

There are other words that look English but as “puenting” are Spanglish

We learnt lots of meanings of the verb to run, but we also can use other words that mean  to run .

 • Do you like jogging?

it is good for your health and it is not an extreme sport.

In Spanish we say footing” In English jogging

10 Octubre 2009 Posted by | lenguas, video activity, vocabulari | , , | 1 comentari

EL PONT = “PUENTING”?

Del dia 10 al 12 d’octubre estam gaudint d’un pont que podem aprofitar per estudiar i també per divertir-nos d’una manera sana, agradable i entretinguda. Podríem dir que feim “puenting” perquè es tracta d’un pont. Però la paraula “pont” és polisèmica. A més d’un cap de setmana més llarg del normal, també hi ha ponts aeris, el pont de comandament d’un vaixell, el pont entre queixals postissos, … i el significat original: una construcció sobre una depressió per passar d’una vorera a l’altra, és a dir, per unir dos llocs separats per un riu, torrent, etc. En canvi, nosaltres, el divendres dia 16 analitzarem per què el pont de sa Riera, de devora el nostre institut, podríem dir que també “separa”. Anirem, observarem, mirarem, analitzarem les diferències urbanístiques que hi veim i treurem unes coclusions. Cal mirar només el llit del torrent, no els edificis. Cadascú que doni la seva opinió. Visitarem la part nord i la part sud de sa Riera. A una li direm “Oh!” i a l’altra li direm “Uh!”. A veure si coincidim en posar-li nom.

Els més observadors s’han fixat en una paraula del paràgraf anterior que va entre cometes. Per què hi va? Heu vist que és una mescla de castellà i anglès. No és un autèntic anglicisme, perquè “pont” en anglès és “bridge” (fins i tot hi ha un joc de cartes que es diu així). Per tant es tracta d’un neologisme que ha mesclat el nom castellà “puente” amb el sufix anglès “-ing”. Podríem dir “ponting” en català?
Observau aquestes altres paraules, resultat de mescles parescudes a la que acabam d’esmentar.
Un “brunch” és un menjar de diumenge a partir de les 12 h, mescla de “breakfast” (desdejuni) i “lunch” (dinar), perquè serveix pels dos àpats a qui s’ha aixecat tard.

El periodista Miquel Payeras diu que la “berlusconització” és el fet de que cada vegada hi hagi més ciutats i països on es governa amb el mateix estil que el líder italià Silvio Berlusconi. Aquesta manera de governar es podria dir “berlusconisme”, de la mateixa manera que existí el “peronisme” a  l’Argentina  de Perón, i el “franquisme” a l’Espanya de Franco.

Segur que coneixeu el “ciberespai”, que ara mateix feim servir. Aquest terme va ser creat per l’escriptor William Gibson el 1984 a la seva novel·la “Neuromancer”.
“Glocal” és, segons Climent Picornell, el viure globalment amb sentiment local. De la mateixa manera, l’historiador Pere Fullana, fa l’afèresi d’enciclopèdia i i diu “memorapèdia” a la memòria històrica.
Banesto era un acrònim del Banco Español de Crédito.
Ara nosaltres podríem crear una nova paraula inexistent, com per exemple la “xiuxiguera” per referir-nos al xiuxiueig de la claveguera. O seria millor dir-li “claveueig?
No es tracta de paraules compostes, sinó de neologismes formats per la unió de l’apòcope d’un mot amb l’afèresi d’un altre.
Ara no voldría per res del món que sentísseu frustració per no conèixer el significat de vocables com “apòcope”, “afèresi” o “frustració”. Ho averiguareu sense cercar al diccionari.
A veure qui sabreu inventar una paraula semblant a les anteriors a partir de l’apòcope de Ramon Llull i l’afèresi de Disneylàndia.
Si voleu aprendre el significat de “frustració”, repassau la pàgina 10 del llibre de lectura “Aprenent de detectiu”.
Si us ha sortit bé, ja estau en condicions d’escriure la redacció de català que tenim per dilluns. Au, que el bolígraf no és una arma perillosa, no us ha de fer por.
Bon cap de setmana, bon pont.
puenting-250x167pont Rierabanesto

10 Octubre 2009 Posted by | Uncategorized | Deixa un comentari

5th /9th October English weekly summary (4)

0511-0908-2515-5718_Teens_Streaming_Out_of_Their_Classroom_clipart_image

What did we do this week?

Write a tick next to the things you did.

Check in your notebook if you have notes on all the aspects included in the summary.

Speaking. quote

and Listeningassist_listening

 • We talked to Molly, our new assistant teacher who will be with us every Friday.
 • On Monday, we asked her some questions: personal information, likes, family.
 • On Friday, she was with us the whole lesson. She talked about her city, Portland, about her family, and about her hobbies and we also asked her lots of  questions.
 • Candidates for class representative introduced themselves to Molly

Week project: Election time (2)

 • We voted our representatives
 • We learnt new words such as quorum
 • We learnt how to organise an election and to record results


Writing:writing-1

 • We did two  dictations about the things we talked in class, summarising part of the contents of the lesson.
 • We corrected the dictations in the blackboard.
 • We took notes on Molly’s talk about herself and her city.

Phonetics and pronunciation:

 • This week we did a lot of pronunciation practice with tongue twisters
 • We learnt to pronounce some difficult minimal pairs in English:
 • We became ” walking tongue twisters ” and moved around the classroom telling by heart the tongue twister we had chosen to our classmates.
 • Learnt and practised  the pronunciation of some English sounds: /ʃ/ //

Vocabulary: election time and new assistant teacher.vocabulary

 • Learnt vocabulary connected with elections: quorum, voting, results, counting, slips of paper, secretary, majority, nominal,
 • Learnt vocabulary connected with cities: compass North,South, East, West; park, cycle lanes, pines, parks.

Homework for Tuesday :

You MUST:

 • Write everyday in your notebook the summary of the day.
 • Copy in your notebook the summary of the week, the one your teacher uploads  to the blog.
 • You can copy the summary from the blog and paste it into a new document, print it and keep it in your notebook, but you must understand the contents, check you know and learnt the things we did in class and memorise the new vocabulary .
 • Check that you did the  homework from the previous week and that, during the weekend, you do the homework for Monday.
 • Write a paragraph, about 75 words,  about Molly. Include the following information: Age, looks, job, family,pets, hobbies, nationality.Why is she here? Where does her family live?
 • Use the http://dictionary.reference.com. to check the pronunciation of the  words you are not sure about.

10 Octubre 2009 Posted by | resum | Deixa un comentari