castígate

blog del 1r ESO E de l'IES Ramon Llull

PER QUÈ NO HE TRET UN 10 A L’EXAMEN DE CATALÀ?

Els alumnes que han obtingut un 10 a l’examen de català, estan exempts de llegir aquest comentari. Els altres, el poden llegir complet, o només el primer paràgraf.

Ja sabem els principals motius pels quals no he obtingut un 10, la nota màxima. És que el professor em té mania, que l’examen era molt difícil, que no he tengut temps, que plovia, que no veia bé la pissarra, que hi ha hagut canvi de conseller d’Educació, que el timbre va sonar més prest aquell dia, …

També podem posar altres excuses. Per exemple, abans de contestar, he d’entendre bé cada pregunta. Així, quan em demanen “comenta”, no significa “copia”. Alguns, en lloc de “comentar” les frases de Chaplin, s’han limitat de copiar-les.
Altres vegades he escrit molt, però he deixat les idees fonamentals i només he parlat de temes secundaris, sense importància, just per gastar tinta i omplir paper.
També pot ser que m’equivoqui d’idioma. En els exàmens de català, quan es demanen normes d’ortografia, es refereixen a “normes d’ortografia en català”. En canvi, hi ha alumnes que contesten com són les normes en castellà, en anglès, sànscrit, grec, esperanto, etc.
Si jo he contestat amb una sola paraula quan em demanen que expliqui tot un tema que hem estudiat, és perquè tenc una gran capacitat de resum, i saber resumir tan bé és tota una virtut, o no?
Finalment, crec que el professor no acaba d’entendre bé el meu estil literari d’expressió escrita, i per això no m’ha puntuat suficientment alt.
Sé que també hi ha altres motius, però en aquest moment no els puc recordar bé. La memòria em comença a fallar, especialment a l’hora de fer un examen. Deu ser cosa de l’edat.
Però estic segur/a de que la propera vegada tendré millor nota.

Això mateix pensa en Bernat, especialment dels alumnes que han arribat fins aquí i no s’han limitat a llegir tan sols el primer paràgraf. Ànim, valents/ valentes!
profe

14 Octubre 2009 Posted by | Uncategorized | 12 comentaris