castígate

blog del 1r ESO E de l'IES Ramon Llull

Music to go with Bernat’s broken glasses: Break, broke, broken

Bernat really knows how to make your imagination take off!

Well here comes some music that fits with the topic of your Catalan assignment, I could have chosen others but I decided to pick this one “walking on broken glass” because,  as in Bernat’s composition, in this song there are windows, and broken glasses, and broken hearts too.

The chorus of this song by Annie Lennox is quite catchy and easy to sing. It was a hit in the 90’s and, I’m sure it will help you remember the past participle of the verb  to break. BREAK, BROKE, BROKEN

Music helps, doesn’t it? Everyone  in 1st ESO E knows “gone” is the past particple of the verb go, thanks to Black Eyed Peas. Go, went, gone

Annie Lennox, received in 2009 the “ WOMEN OF THE YEAR PEACE AWARD” for raising awareness of the impact of HIV and AIDS on women and children, especially in South Africa. She was very popular in the 80’s and 90’s. Now she keeps on singing and supporting humanitarian actions with her songs.  You can visit her “sing” campaing site here: http://www.annielennoxsing.com/

Listen to the music and fill in the gaps in the son to get the lyrics.  This you tube video uses some clips from a film version  of Romeo and Juliet.

sun,    sky,     rain,     sugar,      crashed     , wind, cut, windows, hurt (x2),blast, broken(X13)

Walking on, walking on (1) _______ glass
Walking on, walking on (2)______ glass

 

You were the sweetest thing that I ever knew
But I don’t care for (3)____, honey, if I can’t have you
Since you’ve abandoned me
My whole life has (4)________
Won’t you pick the pieces up
‘Cause it feels just like I’m walking on (5)_______ glassWalking on, walking on (6)_______glass
Walking on, walking on (7)_______glass

The sun’s still shining in the deep blue
(8)_______ but it don’t mean nothing to me
Oh, let the(9)_______ come down
Let the (10)_______ blow through me
I’m living in an empty room
With all the (11)_______smashed
And I’ve got so little left to lose
That it feels just like I’m walking on (12)_______ glass

Walking on, walking on (13)_______glass
And if you’re trying to (14)_______  me down
You know that I might bleed
‘Cause if you’re trying to (15)_______ me down
I know that you’ll succeed
And if you want to(16) _______ me
There’s nothing left to fear
Cause if you want to ( 17)_______ me
You’re doing really well my dear

Now everyone of us is made to suffer
Everyone of us is made to weep
But we’ve been hurting one another
And now the pain has too deep . . .
So take me from the wreckage
Save me from the (18)_______
Lift me up and take me back
Don’t let me keep on walking . . .
I can’t keep on walking on, I can’t keep on walking on (19)_______ glass

Walking on, walking on(20)_______ glass
Walking on, walking on(21) _______ glass
Walking on, walking on (22)_______ glass … walking on glass, walking on glass
Walking on, walking on (23)_______ glass … walking on glass, walking on glass
Walking on, walking on (24)_______ glass … walking on glass . . .

 

Homework: for Thursday. Look up the words you do not understand in a dictionary and post your findings to the blog.

POST 80

29 Novembre 2009 Posted by | música, video activity | , | 24 comentaris

S’HA ROMPUT UN SEGON VIDRE A LA FINESTRA

Si ens donen un tema per fer una redacció, sempre el poder interpretar de moltes maneres diferents. El títol no ens ha de condicionar a l’hora de expresar-nos per escrit. La majoria d’escriptors no posen el títol fins que han acabat l’obra, o el canvien unes quantes vegades mentre l’escriuen. Jo mateix, en un principi havia titulat aquest post “Normes de redacció”. També ho hem vist amb “Apranent de detectiu”, on William Irish tenia pensats altres títols pel conte que hem llegit durant aquest trimestre. Billy Wilder, el famós director de cine, va tardar molt a posar títol a la pel•lícula que a Espanya es va dir “Con faldas y a lo loco” (Some Like It Hot). Ell es reunia cada dia amb el guionista perquè volien posar de títol la darrera frase del film, que havia de ser impactant, però no en trobaven cap d’interessant. Cada dia acabaven dient “res no és perfecte”, perquè no eren capaços de trobar el títol adequat. Fins que decidiren posar precisament aquesta frase al final del film i que servís de títol. Res no és perfecte. I tenia raó.
El professor, en general dóna un lema per orientar una mica, però no per limitar la imaginació de l’alumne. Cal, doncs, que cadascun de vosaltres, abans d’iniciar l’escrit, pensi. És imprescindible pensar, imaginar. En primer lloc, des de quin punt de vista puc interpretar el tema que m’han donat.
Avui és: “S’ha romput un vidre de la finestra”.
1) La meva redacció pot ser realista o fictícia.
2) Si és realista, puc contar un fet que em va passar a mi, o que un amic meu va rompre un vidre d’una pilotada.
3) Descriure la sensació que tenc en veure un edifici abandonat, amb molts de vidres romputs. Aquí, els exalumnes de Son Pisà, poden recordar l’actual estat del col•legi Son Espanyolet.
4) Puc inventar una història on uns lladres rompen sigilosament un vidre per entrar a robar, sona l’alarma i han d’escapar.
5) Descripció de les vidrieres artístiques de cases com Can Prunera, a Sóller, o la porta amb vidres que hi ha en el menjador de ca nostra.
6) Els més ecologiste parlaran del reciclatge del vidre.
7) Els lingüistes, de les diferències semàntiques entre vidre i cristall.
8) Sempre han tengut vidres les finestres? Com era l’hivern quan no hi havia vidres? Per què feien les finestres més petites?
9) Un mirall no és més que un vidre tractat amb coure i altres material.
10) Un amant de la Història pensarà en la “Nit dels vidres trencats” que hi hagué a l’Alemanya nazi el mes de novembre de 1938, en què moriren 90 jueus i molts foren empresonats.
11) Un poeta trobarà metàfores on compararà el vidre amb la pluja, amb diamants, amb la mar tranquil•la i sense ones, amb l’aire transparent d’un dia de sol, …
12) Algun futur metge aprofitarà el títol per explicar la ferida a un dit que es fa el vidrier que canvia el vidre romput, que se li infecta i els problemes sanitaris que li suposa.
13) Hi ha una rondalla mallorquina que conta que el rei obliga a viure dins una caixa de vidre la seva filla menor per protegir-la de malalties. I això que encara no coneixien la grip A.
14) El vidre d’un parabrisa que està trist perquè, si va a més de 100 km/h, mata insectes voladors, i no vol ser un insecticida involuntari..
15) Una botella d’oli, que està cansada de sentir-se greixosa. Ella aspirava a contenir el millor vi de Binissalem. O una botella que un nàufrag utitliza per enviar un missatge d’ajuda.
16) La senyora Garrity vol ser enterrada dins un taüt amb la tapa de vidre, en posició vertical, a l’estil egipci.
17) El fill d’un vidrier neix transparent i no el veu ningú.
18) L’home més ric del món és un mallorquí, inventor del “Climallit”, una mena de “Climalit” de doble vidre, però que, a més d’aïllar del renou i de la temperatura, ajuda a tenir més son durant la nit.
19) Rivalitat entre els vidres transparents i translúdids. Quin és millor?
20) El vidre romput és el de la pantalla del meu ordinador, perquè hi he pegat un cop de puny, cansat de fer redaccions de temes absurds.

Fins ara ens hem centrat només en la primera part de l’enunciat del títol: el vidre, pero també podem fer una llista tan llarga o més a partir de la finestra: una persona invàlida que no pot sortir de casa seva i es distreu guaitant per la finestra, …
Però en realitat, hauríem de juntar els dos conceptes: vidre i finestra. Imaginem, pensem. Hem de fer un intent de petita obra literària. A una activitat de Ciències Naturals podrà ser interessant investigar la composició química del vidre, i a Història de l’Art, parlar de diferents estils arquitectònis de finestres. La rosassa de la catedral de Mallorca, podria servir?
A literatura també aquestes coses podran interessar, però de manera secundària. A una narració, hem de voler aconseguir que el lector passi gust de llegir, independentment de que pugui aprendre alguna cosa a més de gaudir de la lectura, que és la principal finalitat. La redacció és, fonamentalment, perquè passeu gust d’escriure, mentre apreniu a consolidar el vostre propi estil. Descobriu l’emoció de crear a partir d’unes idees que han sorgit dins el vostre cervell.
Déu està dins el seu palau de cristall; vull dir que plou. (Juan Ramón Jiménez).
Us heu d’introduir dins un palau de cristall, o dins un taüt amb tapadora de vidre, o guaitar per la finestra de ca vostra. Heu de viure, de sentir, d’experimentar allò que després escriureu. La literatura és vida. No és una ciència exacta, sinó una acumulació de sentiments. Si el vidre trencat de la finestra no us fa sentir fred, o por, o vergonya per haver-lo romput, o qualsevol altre sentiment, es que no heu fet la redacció bé. Tornau-la començar. Trencau el full on heu escrit (pensau a reciclar-lo) i reiniciau de bell nou l’experiència de ser un autèntic escriptor per una estoneta.
No oblideu que sempre heu de repassar tot allò que heu escrit abans de presentar-ho al professor.
Fins aviat. Una salutació especial per a Lovepreet.

29 Novembre 2009 Posted by | Uncategorized | 2 comentaris

S’HA ROMPUT UN VIDRE DE LA FINESTRA

29 Novembre 2009 Posted by | Uncategorized | 2 comentaris

Mt Hood from the air, snowy trails, huckleberry milshakes and volcanos

This morning Molly told us how scary last Christmas  landing in Oregon airport was. Do you remember? Answer questions  from 1 to 9 in your notebook

 1. What was the weather like when she landed? Which 3 adjectives did she use to describe the weather?

 2. Why did the plane circle and circle and circle without landing?

 3. What did she see from the plane?

 4. What did Molly’s vision and Lukas vision’ have in common?

 5. What did the men carry in their hands?

 6. Who picks Molly up when she arrives in Portland?

 7. Does Molly go straight home from the airport? Where does she stop? Why?

 8. How long does Molly’s  journey from Palma to Portland take?

 9. Why Is Mt Hood called that way?

Now that you’ve made your brain work a bit, I’ll leave you with some images.

November 23rd, 2007, Was it Molly, the one who filmed Mt Hood from the plane? We have to ask her next week.

This is beautiful Mt Hood from the air

This is a plane taking off, not landing, but it is also very cold and it is  Oregon too..

Now, no more flying, let’s go down to earth

We’ll follow a girl on a trail to Mt Hood, until… at the end there’s a reward, Huckleberry Milkshakes and beautiful Oregon wildflowers.

10. What are huckleberries? What do they taste like? bitter? sweet? sour? 11. And milk shakes? Is this girl holding a milkshake?12. Finally, you know what?  I bet Mt Hood has something to do with volcanos,  let your volcano personality take over, go to Wikepedia and check: http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Hood Was I right?

13. What is the time Zone in Oregon? are they ahead or behind us?

14. send a comment of these videos to the blog and add the Oregon time in your comment.

POST 78

HOMEWORK for next Thursday

Questions 1 to 9 in your notebook. Questions 10 to 14 in the blog. Remember to figure out Oregon time and add it  in your post.

Have a nice weekend!

28 Novembre 2009 Posted by | deures, vocabulari | , , , | 30 comentaris

Students from the US talk about their science blog

There are student bloggers all over the world. Some, as these from http://missbakersbiologyclass.com/ Ms Baker’s Biology class, are really proud of their blog. Listen to them.

Maybe we could send them a mail, their site is really good and they seem really enthusiastic. Are you as proud of Castígate and Castígate 2 as they are?

Homework: for Monday

1. Write two good things the students say about the blog

2. There is a boy who uses a metaphor, he says before he started blogging in Mrs Baker’s blog he was a fish in a tiny fish bowl.  What changed after Mrs Baker started her blog?  He was a fish in….

Can you explain the metaphor?

25 Novembre 2009 Posted by | deures, Science, video activity | , , | 8 comentaris

Science lessons. Volcanos (2)

Tomorrow we’ll have our session with Ivan, and I expect you to switch into your volcanic personality mode.

Your pronunciation with Molly’s help will be excellent, so be ready to impress us.

Lava, vent, epicenter, earthquake…

When we come into the room be ready to introduce yourself.

Some slides I found on slide share to help you remember who you are. You can always go back to the volcanic eruption song.

I would  have liked to tell you who the authors are of these excellent power point presentations, but I could not find their names.

25 Novembre 2009 Posted by | Science | | 5 comentaris

Students presentations: A walk in Palma November 2009

Zandalie, Daryl and Jilin

Peptoni, Guillem and Xisco

Miquel Àngel, Laura  and Marta

LLorenç, Juan Miguel and Philline

Pep, Àngel and Rodrigo

Lukas, Pilar and Johana

Judit, Claudia and Lovepreet

Carlos, Jose Luis and Alejandro


25 Novembre 2009 Posted by | projects, sortides, treballs | , , , | 7 comentaris

Images to help you remember what we did in our lessons

Some images from our first months  to help you prepare the exam and remember how we learnt together.

 

POST 75

23 Novembre 2009 Posted by | materials, resum | | 9 comentaris

Some hints to improve your oral presentation skills

Today we went to the Computer room to  use the projector and listen to your  power point presentations of  the city outing. Only two groups managed to meet the deadline and finish the work. I know that some people had technical problems and other people were ill but next time you must organize your groups more effectively.Two groups did the presentation today, it was a good job but there are some things that can be improved. We learn from errors, don’t we?  here follow some hints:

Regarding the slides:

 • Check spelling. If you work in groups, a person can type and the others check that there are no spelling mistakes. The questions were in the dossier, so there is no excuse for making so many errors.
 • Follow the instructions. If the instructions say ” write a caption” , the task is not completed if you do not write a caption.
 • Do not copy things you do not understand.

Regarding the oral presentation:

 1. Introduce the topic and the group  to the audience.
 2. Keep eye contact
 3. A power point is a visual help to make what you want to say clearer to the audience, use it as a visual aid not as a book.
 4. A power point is not something you just “read”. Do not read all the time. There is no point in presenting a power point to an audience if you only read what is written in the slides.
 5. Be natural
 6. Make spontaneous comments. (it was a nice day! Look at that, Can you see…?, please, can we see the next slide?)
 7. Ask questions to the audience. ( do you understand? shall I repeat? is it clear? or any other questions that make your presentation more interactive)
 8. Practice pronunciation
 9. Use body language and point with your hands, cursor or pointer to the area or aspect of the slide you are commenting
 10. The way you present the information is as important as the slides
 11. You work in group, so every member must collaborate and pay attention to what is going on.
 12. Thank the audience for their attention and ask for questions or suggestions

The groups that have not done the presentation yet have an advantage. They can practice. Have these 12 points  in front of you and rehearse the presentation. Check that you follow the instructions.

Congratulations to the people who did it first and good luck  to the rest of you.


POST 74  HOMEWORK: copy the hints for a good oral presentation in your notebook and keep these hints in mind while doing the presentation. Practice with your group before Friday.


23 Novembre 2009 Posted by | deures, normes i acords, projects, sortides | , , | 1 comentari

Computer literacy: Most of you are about as old as Google, hadn’t you thought of it?

On the 24th of October there was a post on Computer literacy: Browsers, do you remember? Google was presented to you among some other search engines.

Google story is quite short, but fascinating.  In a very short time Google grew from just being a name to a business empire.

Search  this site:  http://www.google-logos.com/ where you can look at some official and non official Google logos. I’ve chosen these three.Now it is you turn, which one would you choose?

Why don’t you think of a good logo for our blog?

Who knows maybe we’ll end up being as famous as Google in no time!

These last weeks we have been talking about how our city has changed throughout time. Some buildings in Palma, for instance,  date back long ago, don’t they?  Some of you were surprised to find out how old  or the  cathedral was. The construction of the cathedral of Palma took 10 generations of people to be completed.

Today we’ll look at how fast new technologies grow. Think of Google, it was born almost at the same time as you. If you look at it from that perspective, it is not such a big deal. You have also grown a lot, haven’t you?

Watch this you tube video and answer the questions

 1. When did Google become Top search engine for the first time?
 2. When was Google maps launched?
 3. What kind of applications from Google do you use?
 4. Will Google still exist 10 generations from now?

POST 73  HOMEWORK for Friday the 27th

Copy the answers to questions 1,2,4, in your notebook and post the answer to question 3 to the blog.

We’ll leave you time to work on the Castígate Logo, don’t worry!

22 Novembre 2009 Posted by | deures, lenguas, video activity | , , | 25 comentaris