castígate

blog del 1r ESO E de l'IES Ramon Llull

UN TERCER VIDRE ROMPUT.

Ja hem après en el post anterior de català, titulat “El segon vidre trencat de la finestra”, que abans d’escriure una redacció, o qualsevol altre cosa, abans hem de pensar. Allà posàvem 20 possibles idees a partir de les quals podríem desenvolupar un mateix tema. Bé, idò ara tu has de fer una cosa semblant.

TREBALL I
1) En primer lloc has de modificar (no canviar radicalment) el títol inicial. Per exemple, en lloc d’ “Un vidre trencat de la finestra”, podria servir “La padrina s’ha trencat una cama”, on hem modificat algunes paraules, de manera que el concepte ja no és el mateix, ni d’un bon tros. En canvi no serviria convertir el títol en “La figuera encara no ha canviat les fulles” perquè aquí el canvi ha sigut tan radical que no s’assembla en res a l’original, no hi conserva cap relació.
2) En haver seleccionat tu el nou títol, has de presentar un mínim de 10 idees per enfocar el tema, talment com n’apareixen 20 en el post anterior.
3) A continuació, tries una d’aquestes idees i penses com la pots desenvolupar.
4) Ara és el moment de començar a escriure la redacció
5) Finalment, la repasses i corregeixes, amb ajuda del nostre amic el diccionari.

Es poden fer tantes correccions com vulguis. El resultat final s’ha d’entregar al professor el proper dia 9 de desembre a un full on posis el teu nom complet. L’extensió màxima és una cara del foli.

TREBALL II

A la part posterior del mateix full, hi has de fer dos dibuixos. A cadascun hi ha d’haver dos vidres romputs. A l’esquerra el vidre vist per l’autor de la trencadissa, i a la dreta el vidre vist pel propietari del vidre, que n’haurà de comprar un de nou. Pensa que no és un treball de Plàstica, sinó de català. Has d’expressar les diferents sensacions de cadascuna de les dues persones, però a través d’una imatge. En lloc de dibuix fet per tu, pots incloure imatges tretes d’internet.

TREBALL III

Quin dels dos treballs anteriors t’ha resultat més fàcil de fer? Per què?
Ara torna llegir la redacció i comprova a veure si has aconseguit, amb paraules, expressar les sensacions de manera tan viva i contundent com ho han fet les imatges del vidre trencat. Si consideres que has d’afegir o canviar algun fragment de la teva redacció, encara hi ets a temps.

2 Desembre 2009 Posted by | Uncategorized | 11 comentaris