castígate

blog del 1r ESO E de l'IES Ramon Llull

Quin ritme

Quina música balla la nostra cacatua? Quin és el cantant o el grup que interpreta la cançó? Fes un petit resum de la biografia musical del cantant o grup que correspon? Comentari personal damunt la cançó.


Quin ritme és? (Binari, ternari, quaternari)
Du el ritme?


Penses que a tots els animals els agrada la música? Què és el que fa quan acaba la cançó?

28 Desembre 2009 Posted by | música | 22 comentaris