castígate

blog del 1r ESO E de l'IES Ramon Llull

2.en.17.Summary (11th January to 5th february)

Following Emili’s example, I decided to write a summary of the things we did in these first four weeks. Check whether you remember all the aspects covered in this list.

1. Read a book: “Island for Sale”.

2. Practised summaries and used key words to learn how to summarise the plot of a film or a movie.

3. Learnt how to write a book file: author, publisher, genre, setting, characters, plot, climax, opinion.

4. Watched a film: “Stand by me”

5. Learnt some idioms with the verb stand.

6. Learnt vocabulary to talk about films.

7. Learnt how to write a film review using a given model.

8. Learnt how to ask questions about films.

9.  Asked Molly questions and listened to her talking about films.

10. Learnt some useful structures to talk about people’s age,

11. Learnt some adjectives and structures to talk and write about people’s looks and personalities.

12. Learnt comparative forms.

13. Compared different characters in a film.

14. Looked for evidence in a film that shows the personality of its characters.

15. Talked about journeys and their meaning.

16. Talked about friendship.

17. Compared how to write a book review and a film review.

18. Talked about similarities and differences.

19. Learnt the meaning of follklore and the importance of traditions and stories.

20. Learnt how to write a fact file about a country to prepare the Outing to La Caixa.

21. Learnt vocabulary to talk about a country: location, size, language, religion, geographical features, folklore, economy, politics.

22.  Found out information and learnt about Senegal.

23.  Compared Senegal with other countries in terms of size, wealth, situation, languages, religion.

24.  Learnt how to pronounce the names of countries and reflect on the importance of pronunciation.

25. Discovered and learnt interesting things in our classmates’ blogs

Did you find this summary useful?


6 febrer 2010 Posted by | resum | | 4 comentaris

2.ca.4 FAMÍLIES LINGÜÍSTIQUES

Hi ha moltes classes de famílies. Per exemple, les llengües, com sabeu, també formen famílies. Hem estudiat tres grans grups: les romàniques, les germàniques i les eslaves.
La propera setmana haurem de preparar en grups de tres o quatre un petit diàleg on cada alumne representi un idioma, i haurà de parlar en aquest idioma. Els protagonistes seran germans si parlen llengües de la mateixa familia (per exemple, català, castellà i francès). En canvi, si un parla anglès o alemany i l’altre català, ja seran cosins llunyans. Si un parla xinès, seran desconeguts que s’han trobat per primer cop. Aprofitau els vostres coneixements políglotes i preparau amb cura la representació. El tema és completament lliure, però s’han de seguir aquestes normes:
– El diàleg ha d’estar escrit però l’heu de memoritzar.
– No hi pot faltar el català.
-.Heu de crear una situació de trobada multilingüística on us podeu entendre ajudats per la gesticulació.
– No hi ha d’haver un caos escènic, i heu de parlar ordenadament, un rere l’altre, vocalitzant bé, a poc a poc. Pensau que algunes persones del públic no entendran segons quina llengua.
– Cada alumne ha de pronunciar un mínim de deu frases.
– Cada grup puntuarà l’actuació dels altres.
– El grup que ho faci millor rebrà un petit premi, a més de la qualificació del professor.

Pot resultar molt interessant si ho preparau bé. Ànim!

6 febrer 2010 Posted by | Uncategorized | 7 comentaris