castígate

blog del 1r ESO E de l'IES Ramon Llull

logotip de cotxes

Uep, al•lots (i al•lotes, és clar!). Aquest trimestre “la ciutat” és el centre d’interès de moltes activitats, i per això tractam temes com els edificis, façanes, carrers, carril bici, etc. Ara us proposam un altre tema ciutadà: els automòbils. Palma és una de les ciutats europees amb més cotxes en proporció al nombre d’habitants. Doncs, bé, de moment observau els logotips de cada marca de cotxe i més envant en farem un estudi de lectura d’imatge.
Comprovau que cada marca té un escut que l’identifica. Algunes marques són simplement el llinatge del fundador (per exemple, Ford), altres vegades són acrònims (com SEAT) (per cert, què és un acrònim?), altres tenen el nom de la ciutat on hi ha la fàbrica (com Toyota), … D’on creus que va sortir el nom de Mercedes?
Ara intenta esbrinar com són els logos de BMW i d’Alfa Romeo, i indica les semblances i diferències. Bon viatge!

24 Setembre 2009 Posted by | debats, deures, exercicis, treballs a l'aula | , , | 2 comentaris